ZoSkinHealth.com.vn - Công Ty TNHH Hoàng Huy

Về Chúng tôi

Cùng với sự viễn kiến của Bác sĩ Obagi trong Thẩm Mỹ Da trên thế giới và Việt Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Huy đã mang ý tưởng , sản phẩm ZO®Skin Health và mô hình hoạt động từ Beverly Hills - Hoa Kỳ - về Việt Nam, bao gồm Phân phối kết hợp Điều trị và Đào tạo giảng dạy. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong những năm qua, Công ty Hoàng Huy đã đem đến cho Việt Nam một bước tiến hoàn toàn đột phá trong ngành Thẩm Mỹ Da, đạt được những thành tựu đáng kể trong việc điều trị và chăm sóc da cho bệnh nhân qua các sản phẩm; và đặc biệt là mô hình kết hợp Đại Học Y Dược cùng với chương trình giảng dạy của Bác sĩ Obagi tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2011, đã đào tạo cho các Bác sĩ Thẩm Mỹ tại Việt Nam những kỹ thuật và công nghệ mới hàng đầu trên thế giới.

Sản phẩm tiêu biểu

To Top